• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

Audent Juridik – Eskilstuna

Audent Juridik i Eskiltuna

Audent Juridik kan via vår samarbetspartner möta kunder i nära anslutning till deras hemorter i hela Södermanland län. Vi utgår från vårt mottagningskontor i Eskilstuna för att möta dig där det passar dig. Vi kan förutom möten i Eskilstuna även erbjuda möten på vår mottagning i Katrineholm, eller på annan plats om det passar dig bättre.

Vi erbjuder dig juridisk rådgivning och praktisk hjälp med bouppteckningar, bodelningar, arvsskiften och frågor gällande vårdnad och umgänge med barn. Vi upprättar även alla formar av familjerättsliga och privaträttsliga avtal som testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, liksom gåvobrev och framtidsfullmakter.

Vi har mångårig erfarenhet av att biträda våra klienter i tvister vid domstol, och arbetar kontinuerligt som rättsshjälpsbiträde eller via rättsskyddet via din hemförsäkring.

Vi åtar oss mål inom migrationsrätt, tvångsomhändertaganden enligt aktuella lagstiftningar (LVU, LVM, LPT, LRV m fl.). 

Du är alltid välkommen att boka en tid hos oss för en kortare konsultation och rådgivning om hur vi går vidare med just ditt ärende.

Observera att kontoren i Eskilstuna samt Katrineholm vanligtvis är obemannade annat än vid förbokade möten.