• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

Andning och Sondmatning blir äntligen grundläggande behov

Regeringen har idag på förmiddagen 2019-02-21 presenterat ett förslag till ny lydelse av 9 a § i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), där antalet grundläggande som berättigar till personlig assistans utökas med ytterligare två, sondmatning samt hjälp med andning Förslaget är en följd av ett beslut Riksdagen tog 20 dec 2018 att Regeringen skyndsamt skulle […]

Den svarta T-Forden – om valfrihet i välfärden

“Any customer can have his car painted in any colour he like, as long as he like it painted black” – Henry Ford Strax innan månadsskiftet lades två propositioner fram till riksdagen för behandling. Två propositioner som går till kraftfull attack mot den privata välfärden. Propositionerna innehåller flera förslag till förändring av den nu rådande lagstiftningen som möjliggör konkurrens och […]