• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

Villkorlig frigivning + elektronisk fotboja = Match made in heaven?

Regeringen beslutar idag, 14 mars 2019, om att framlägga ett lagförslag som medför en skärpning av kontrollen av de personer som blir villkorligt frigivna från ett fängelsestraff. Personen ska bland annat kunna åläggas att bära elektronisk fotboja under resterande del av fängelsestraffet. En person som av domstol dömts till fängelsestraff blir som huvudregel villkorligt frigiven när två tredjedelar av straffet […]