• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

Hur många är “alla”? – digitala kommunfullmäktiges vara eller ej

“Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.” 5 kap 16§ Kommunallag (2017:725)   Att Covid-19 ställer saker på sin spets kan knappast undkommit någon. Nya tider […]