• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

Migrationsrätt

Migration

Migrationsrätt är det samlingsbegrepp som används när man talar om en utländsk medborgares rätt att flytta till och uppehålla sig i Sverige. Vi hjälper dig med att upprätta ansökan oavsett om ansökan rör uppehållstillstånd på grund av anknytning, arbete eller att företräda dig i ett ärende gällande asyl.

Anknytning

Den som är gift, har ingått registrerat partnerskap eller är sambo med någon som har permanent uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare kan ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. Omyndiga barn har rätt att förenas med sina föräldrar i Sverige. För att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning krävs att den familjemedlem som befinner sig i Sverige och som man ansöker om anknytning till, måste vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd. Personen man ska bo med i Sverige måste även kunna försörja er båda samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard där ni kan bo tillsammans. Detta gäller i det flesta fall inte om en av parterna är ett barn under 18 år som söker anknytning till nära anhörig.

Arbetstillstånd

Huvudregeln är att ett arbetstillstånd måste sökas från hemlandet, samt vara beviljat innan inresa till Sverige. Ansökan kan göras vid en svensk ambassad eller via migrationsverket.se.

För en arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft finns flera delar som kan vara svårhanterliga och där det inte alltid är enkelt att hantera på egen hand. För att arbetstillstånd ska beviljas gäller att tjänsten har utannonserats, att anställningsvillkoren följer svensk lagstiftning och kollektivavtal, samt att omfattningen av arbete är sådan att lönen överstiger 14 000 kr brutto per månad. Vidare ska arbetsgivaren ha för avsikt att teckna en sjukförsäkring, livförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för arbetstagaren. Om du har planer att ansöka om arbetstillstånd I Sverige kan vi biträda dig som ombud. Kontakta oss för hjälp med din ansökan.

Asyl

En person som söker asyl befinner sig alltid i en utsatt situation. Det den asylsökande uppger vid de inledande muntliga utredningarna kommer att vara helt avgörande för den fortsatta utredningen. Det är därför av yttersta vikt att redan från början ha hjälp av en erfaren jurist som kan migrationsrätt. En asylsökande i Sverige har i princip alltid rätt till ett offentligt biträde. Du har rätt att själv välja den som ska företräda dig. Meddela Migrationsverket att du vill anlita Audente Juristbyrå som ditt offentligt biträde för din asylansökan. Kostnaderna för vårt arbete i asylärenden betalas av staten.