• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

Medborgerliga rättigheter, frihet under ansvar och Covid-19

“Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.” Regeringsformen 2 kap 8 § De senaste dagarna har det vid flera tillfällen höjts röster om att Sverige, under rådande omständigheter med ökad smittspridning, borde ha insett allvaret och infört hårdare […]