• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

Vårdnadstvist

Vårdnadstvist Barnets behov styr Alla barn har rätt till en personlig och regelbunden kontakt med båda sina föräldrar även om de inte bor ihop. Barnkonventionens artikel 9 och artikel 10 säger att “Barn ska inte skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa“, samt att “Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats“. […]