• 010-405 57 97
  • kontakt@audente.se
  • Örebro, Sweden

Vårdnad boende och umgänge

Vårdnad boende och umgänge

När två föräldrar inte kan enas om barns vårdnad, boende och umgänge finns det hjälp att få exempelvis via den kommun där man är bosatt. Om tvisten åndå inte går att lösa kan tingsrätten fatta beslut.

Ta hjälp av din kommun

Innan du går till domstol i samband med en vårdnadstvist är det alltid bäst att försöka lösa tvisten med hjälp av kommunen där du bor. Ofta finns där en avdelning som kallas familjerätten som kan erbjuda samarbetssamtal för att lösa tvisten om hur barnets boende, umgänge ska vara ordnat eller vem ska vårdnaden om barnet. Kontakten med familjerätten är frivillig och sker på eget initiativ. Familjerätten är en bra väg för att komma överens i frågor som handlar om era barn.

Avtala om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens kring boende, umgänge och vårdnad, kan familjerätten hjälpa er att skriva ner detta i ett avtal. Ett avtal som skrivs tillsammans med familjerätten blir juridiskt bindande på samma sätt som en dom i tingsrätten om socialnämnden i kommunen beslutar att godkänna avtalet. Det är alltid barnets bästa som ska vara avgörande och stå i fokus. Ett barn har som huvudregel rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar, men det kan finnas undantag.

Föräldrar som är överens om att ändra boende, umgänge eller vårdnad kan även ansöka hos tingsrätten. Ansökningsavgiften är 900 kr. Det finns ingen särskild blankett för att ansöka. Skriv i stället på ett vanligt papper vad det är ni kommit överens om. Glöm inte att signera.

Det är bara om ni vill ändra vårdnaden som ni måste vända er till familjerätten eller tingsrätten. Om ni enbart vill ändra i barnets boende eller umgänge räcker det att ni själva är överens.